Địa chỉ: 779- QL 13,KP 3, Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TPHCM || 028.37 273 996
Tấm Inox 316
Mã: 01
Giá : 81,000 ₫
Mã: 01
Giá : 81,000 ₫
Mã: 01
Giá : 81,000 ₫
Mã: 01
Giá : 81,000 ₫
Tấm Inox 304
Mã: 02
Giá : 50,000 ₫
Mã: 02
Giá : 60,000 ₫
Mã: 02
Giá : 50,000 ₫
Mã: 02
Giá : 50,000 ₫
Tấm Inox 430
Mã: 03
Giá : 33,000 ₫
Mã: 03
Giá : 33,000 ₫
Mã: 03
Giá : 33,000 ₫
Mã: 03
Giá : 33,000 ₫
Tấm Inox 201
Mã: 04
Giá : 38,000 ₫
Mã: 04
Giá : 35,000 ₫
Mã: 04
Giá : 35,000 ₫
Mã: 04
Giá : 38,000 ₫
Tấm inox màu
Mã: 05
Giá : 3,000,000 ₫
Mã: 05
Giá : 2,000,000 ₫
Mã: 05
Giá : 3,000,000 ₫
Mã: 05
Giá : 2,000,000 ₫
Mã: 5
Giá : 2,000,000 ₫
Mã: 5
Giá : 3,000,000 ₫
Cuộn Inox 316
Mã: 06
Giá : 80,000 ₫
Mã: 06
Giá : 80,000 ₫
Mã: 06
Giá : 80,000 ₫
Mã: 06
Giá : 80,000 ₫
Mã: 06
Giá : 80,000 ₫
Mã: 06
Giá : 80,000 ₫
Mã: 06
Giá : 80,000 ₫
Cuộn Inox 304
Mã: 07
Giá : 59,000 ₫
Mã: 07
Giá : 60,000 ₫
Mã: 07
Giá : 50,000 ₫
Mã: 07
Giá : 59,000 ₫
Mã: 07
Giá : 60,000 ₫
Mã: 07
Giá : 59,000 ₫
Mã: 07
Giá : 60,000 ₫
Cuộn Inox 430
Mã: 08
Giá : 33,000 ₫
Mã: 08
Giá : 33,000 ₫
Mã: 08
Giá : 33,000 ₫
Mã: 08
Giá : 32,000 ₫
Cuộn Inox 201
Mã: 09
Giá : 38,000 ₫
Mã: 09
Giá : 38,000 ₫
Mã: 09
Giá : 38,000 ₫
Mã: 09
Giá : 38,000 ₫
Cắt CNC plasma inox
Mã: 11
Giá : 70,000 ₫
Mã: 11
Giá : 80,000 ₫
Mã: 11
Giá : 70,000 ₫
Mã: 11
Giá : 100,000 ₫
Mã: 11
Giá : 100,000 ₫
Mã: 11
Giá : 80,000 ₫
Mã: 11
Giá : 70,000 ₫
Ống - Hộp Inox
Mã: 10
Giá : 40,000 ₫
Mã: 10
Giá : 42,000 ₫
Mã: 10
Giá : 40,000 ₫
Mã: 10
Giá : 100,000 ₫
Mã: 10
Giá : 89,000 ₫
Mã: 10
Giá : 60,000 ₫
Mã: 10
Giá : 60,000 ₫
Máng xối inox
Mã:
Giá : Liên Hệ
Mã: 13
Giá : 285,000 ₫
Mã: 13
Giá : 700,000 ₫
Mã: 13
Giá : 250,000 ₫
Mã: 13
Giá : 400,000 ₫
Mã: 13
Giá : 600,000 ₫
Phụ kiện Inox
Mã: 12
Giá : Liên Hệ
Mã: 12
Giá : Liên Hệ
Mã: 12
Giá : Liên Hệ
Mã: 12
Giá : Liên Hệ
Lốc ống
Mã: 10
Giá : Liên Hệ
Mã:
Giá : Liên Hệ
Mã:
Giá : Liên Hệ
Mã:
Giá : Liên Hệ
GIA CÔNG
Mã:
Giá : Liên Hệ
Mã:
Giá : Liên Hệ
Mã: 02
Giá : Liên Hệ
Mã:
Giá : Liên Hệ
Mã:
Giá : 100,000 ₫
Mã:
Giá : Liên Hệ
Mã: 11
Giá : Liên Hệ
Mã:
Giá : Liên Hệ
MÁNG XỐI INOX